Kennisbank

De inhalatorkeuze bij de behandeling van astma en COPD

Heeft de keuze voor een bepaalde inhalator invloed op de effectiviteit van de behandeling?

Inhalatietechniek

Directe vergelijking: Trimbow en Foster

Als onderdeel van het klinisch programma is Trimbow® vergeleken met Foster®. In dit artikel leest u over de verschillen tussen de twee middelen.

Exacerbatiemanagement Triple-therapie

Heeft het genotype effect op de farmacokinetiek van tacrolimus?

Lees het artikel geschreven door D.A. Hesselink, internist-nefroloog, Erasmus MC, Rotterdam

Transplantatie

Hoe staat het met de ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde?

Lees het interview met prof.dr. M. Reinders, internist-nefroloog, LUMC

Transplantatie

Verslag Clinical Transplantation Day

Lees het artikel geschreven door dr. J. van der Heijden, internist-nefroloog, Amsterdam UMC

Transplantatie

Is er een correlatie tussen de plasmaspiegels en de neurotoxiciteit? 

Lees het artikel geschreven door prof. dr. F.J. Bemelman, internist-nefroloog, Amsterdam UMC

Transplantatie

Verslag Bootcongres 2019 in Amsterdam

Lees het artikel geschreven door dr. J. van der Heijden, internist-nefroloog, Amsterdam UMC

Transplantatie

Wat is de stand van zaken rondom zelfmanagement binnen transplantatie?

Lees het artikel geschreven door dr. E.K. Massey, universitair hoofddocent en psycholoog, Erasmus MC, Rotterdam

Transplantatie

Welke factoren zijn er van invloed op het kind als donor?

Lees het artikel geschreven door dr. E.K. Massey, universitair hoofddocent en psycholoog, Erasmus MC, Rotterdam

Transplantatie

TRILOGY in twee minuten video

Korte videopresentatie van de TRILOGY-studie

Triple-therapie

Inhalatiemedicatie bij astma en COPD

Van medicatie naar toediening: soorten inhalatoren en de kenmerken.

Inhalatietechniek

Het gebruik van verschillende soorten inhalatoren

Wat is beter voor de patiënt: één inhalator of een combinatie?

Inhalatietechniek

Comorbiditeit bij COPD

Is de diagnostiek wel afgerond als de diagnose COPD conform richtlijn kan worden gesteld?

Comorbiditeit

ICS aan LABA/LAMA toegevoegd

De TRIBUTE-studie samengevat

ICS Exacerbatiemanagement Triple-therapie

TRIBUTE in twee minuten video

Korte videopresentatie van de TRIBUTE-studie

Triple-therapie ICS Exacerbatiemanagement

Ziektelastmeter COPD

Wat is de meerwaarde van de ziektelastmeter COPD en waar kan deze als meetinstrument ingezet worden?

Diagnostiek

Astma

Ook interessant voor u