Producten

Trimbow

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD.

Foster

Foster is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astma en COPD bij volwassenen.

Atimos

Atimos is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astmapatiënten van 12 jaar en ouder en COPD-patiënten van 18 jaar en ouder.

Bramitob

Bramitob is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij cystic fibrosis.

Hyaneb

Hyaneb is een product dat wordt toegepast bij vastzittend slijm.

Quinsair

Quinsair is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij volwassen patiënten met cystic fibrosis.

Curosurf

Curosurf is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij prematuur geboren kinderen met (risico op) respiratory distress syndrome (RDS).

Peyona

Peyona is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van primaire apneu bij prematuur geboren kinderen.

Envarsus

Envarsus is een geneesmiddel dat wordt toegepast om transplantaatafstoting te voorkomen bij volwassen nier- of levertransplantatiepatiënten.

Holoclar

Holoclar is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van limbale stamceldeficiëntie.