Chiesi pro doorzoeken  
Artikel
Vakinformatie

REVOLUTION studie overzicht

Hier vindt u handige informatie over de gerandomiseerde gecontroleerde open-label fase III-studie REVOLUTION waarin Envarsus® en Prograft® worden vergeleken bij longtransplantatie.

Wat is de REVOLUTION studie?

In het UMCG worden er jaarlijks gemiddeld 35 longtransplantaties uitgevoerd bij patiënten met een eindstadium longziekte zoals COPD, longfibrose, cystic fibrose of pulmonale hypertensie. De mediane overleving is rond 11 jaar. De lange overleving na een longtransplantatie is alleen mogelijk door het gebruik van immuunsuppressie. Tacrolimus is de hoeksteen van immuunsuppressie na longtransplantatie. Daartegenover staat dat het belangrijke bijwerkingen geeft op lange termijn in de vorm van o.a nierschade, cardiovasculaire risicofactoren en zenuwschade.

De artsen Heleen Grootjans, Stefan Berger, Erik Verschuuren, Wim van der Bij en Tji Gan van de afdeling long- en niertransplantatie van het UMCG hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken of de nierschade na een longtransplantatie ten gevolge van tacrolimus kan worden gereduceerd. In het REVOLUTION onderzoek; Randomized controlled trial comparing immEdiate Versus extended release tacrOlimus; reducing calcineurin inhibitor related toxicity in LUng TransplantatION, worden patiënten gerandomiseerd en ontvangen ofwel een tacrolimus met standaardafgifte (Prograft®) ofwel een tacrolimus met verlengde afgifte (Envarsus®).

Tot nu toe was er weinig onderzoek gedaan naar de toxiciteit van Envarsus® na een longtransplantatie op de lange termijn. In de gerandomiseerde gecontroleerde open-label fase III-studie REVOLUTION worden Envarsus® en Prograft® vergeleken, inclusief het effect op cardiovasculaire en neurologische comorbiditeit, in twee longtransplantatiecohorten: nieuw getransplanteerde patiënten (de novo cohort) en patiënten die > 1 jaar na transplantatie stabiel zijn (conversiecohort).

De hypothese is dat Envarsus® minder toxiciteit, vooral minder niertoxiciteit, zal geven dan Prograft®. Het primaire eindpunt is de verandering van de nierfunctie na een follow-up van twee jaar. In de secundaire eindpunten wordt ook gekeken naar het bekende bijwerkingenprofiel van de calcineurineremmers, onder andere hypertensie, nieuw ontstane diabetes mellitus en neurotoxiciteit en de impact op de kwaliteit van leven. Verder zullen de algehele overleving en de farmacogenetische eigenschappen van tacrolimus worden beoordeeld. In totaal duurt het gehele onderzoek 4 jaren.

PM-2022-10990

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt