Chiesi pro doorzoeken  
Artikel
Vakinformatie

PUF themanummer 'COPD-zorg op maat is samen beslissen'

Voorwoord

Folkert v3

Folkert Jan Allema, kaderhuisarts Astma-COPD

In deze bijlage van PUF kijken we terug op het onlangs gehouden PUF-Academy-webinar ‘COPD-zorg op maat is samen beslissen’, waarin deskundigen uit diverse disciplines discussieerden over wat gezamenlijke besluitvorming binnen het COPD-zorgtraject nu precies inhoudt. ‘Samen beslissen’ eist van patiënten een zekere mate van assertiviteit én het stellen van doelen. Zowel van zorgverleners als patiënten vraagt het om goede communicatieve vaardigheden. Of het nu gaat over therapietrouw of over welke invulling te geven aan de laatste levensfase. Daarnaast zijn er tegenwoordig allerlei hulpmiddelen die de mate van ‘eigenaarschap’ van de patiënt kunnen stimuleren. Zo gaat het tweede artikel van deze bijlage over een onderzoek naar de mogelijkheden van een digitale voorzetkamer om mensen met astma of COPD inhalatieinstructie op maat te geven. Het laatste artikel gaat in op palliatieve zorg bij COPD in de eindfase. Het door de Long Alliantie Nederland (LAN) geïnitieerde COMPASSION-project biedt zorgverleners, patiënten én mantelzorgers nuttige tools om aan de hand hiervan beter met elkaar in gesprek te komen over wensen en mogelijkheden.

Ik hoop dat deze bijlage u zal inspireren!

Folkert Jan Allema, kaderhuisarts Astma-COPD

Zorg op maat

TERUGBLIK OP WEBINAR 'COPD-ZORG OP MAAT IS SAMEN BESLISSEN'

Teaser v2

Eind mei 2022 namen 338 huisartsen, longartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten,
longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en physician assistants deel aan het PUF Academy-webinar over gezamenlijke besluitvorming bij COPD. Verpleegkundige en promovendus Maria Achterbosch, apotheker en assistent professor Job van Boven, longarts Wanda de Kanter en hoogleraar en kaderarts palliatieve zorg Daisy Janssen gingen met elkaar in gesprek over wat samen beslissen is, hoe dit kan worden toegepast en op welke momenten binnen het COPD-zorgtraject gezamenlijke besluitvorming van belang is.

Lees het volledige artikel

ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEID INDIVIDUELE INHALATIE-INSTRUCTIE MET DIGITALE VOORZETKAMER

Dig voorzetkamer

Een digitale voorzetkamer moet het mogelijk maken om mensen met astma of COPD inhalatie-instructie op maat te geven. Huisarts Boudewijn Dierick (Gezondheidscentrum Sûnhûs in Makkum) doet bij het Universitair Medisch Centrum Groningen promotieonderzoek naar de meerwaarde om de inhalatietechniek, en daarmee ook de therapietrouw, van patiënten te verbeteren. 

Lees het volledige artikel

PALLIATIEVE ZORG BIJ EINDSTADIUM COPD IN DE PRAKTIJK

Capture v5

Als huisarts geconfronteerd worden met een COPD-patiënt in het eindstadium die, na het doormaken van een zoveelste longaanval, weer terug naar huis mag van de longarts, komt in een normpraktijk niet heel vaak voor. Maar het leidt wel tot een aantal praktische vragen ten aanzien van de zorg. Wat moet er in zo’n situatie gebeuren? Zijn daar afspraken over? Moet de huisarts wat doen, en, zo ja, wat dan? De patiënt valt toch met zijn ernstig COPD onder de hoede van de specialist? Wie voert de regie? Kortom, vragen te over waar locoregionaal in het land verschillende afspraken over zijn gemaakt. Een nieuwe richtlijn en een ontwikkelde toolbox voor de praktijk zijn hulpmiddelen om deze vragen, en daarmee de zorg voor deze patiënten, beter te kunnen beantwoorden.

Lees het volledige artikel

Heeft u een onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen?

PM-2022-11014

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt