Chiesi pro doorzoeken  
Artikel
Vakinformatie

Onderzoek naar mogelijkheid individuele inhalatie-instructie met digitale voorzetkamer

Een digitale voorzetkamer moet het mogelijk maken om mensen met astma of COPD inhalatie-instructie op maat te geven. Huisarts Boudewijn Dierick (Gezondheidscentrum Sûnhûs in Makkum) doet bij het Universitair Medisch Centrum Groningen promotieonderzoek naar de meerwaarde om de inhalatietechniek, en daarmee ook de therapietrouw, van patiënten
te verbeteren.

Capture v2

Boudewijn Dierick, huisarts

Inhalatiemedicatie correct innemen is nog steeds verre van eenvoudig voor patiënten, stelt Dierick. “Daar zit om te beginnen een technische kant aan”, vertelt hij. “Je moet op het juiste moment en op de juiste manier inademen. Zeventig procent van de mensen met astma of COPD doet dit niet goed. Maar het correct innemen van inhalatiemedicatie heeft niet alleen met de techniek te maken. Als mensen niet tevreden zijn over hoe ze zijn ingesteld op hun huidige medicatie, krijgen ze nogal eens een ander geneesmiddel voorgeschreven, terwijl de kans groot is dat ze gewoon niet goed inhaleren. Het is dan zinvoller om hen meer te coachen op inhalatietechniek, op ‘eigenaarschap’ over de ziekte en het belang van goede inhalatie. Daarnaast is het van belang hen er op te wijzen dat handelingen aantoonbaar niet goed gaan. Niet zomaar een andere puffer aanbieden dus.”

SLIMME VOORZETKAMER

Om het eigenaarschap te stimuleren, is het belangrijk een goed beeld te hebben van wat de individuele patiënt met astma of COPD doet tijdens de inhalatie. Een slimme, digitale voorzetkamer kan hierin een belangrijkerol spelen. Deze is ontwikkeld door het Canadese bedrijf Trudell Medical en draagt de naam Smart Aerochamber. Bij het UMC Groningen is de onderzoeksvraag neergelegd om de praktische meerwaarde van de digitale voorzetkamer te onderzoeken. De digitale voorzetkamer meet het moment van inhalatie, de snelheid en het volume van de ingeademde lucht. Daarnaast wordt de duur van de inhalatie en het moment waarop het medicijn tijdens de inhalatie vrijkomt gemeten. De zorgverlener kan de opgeslagen data uitlezen tijdens het consult. Dierick: “De behandelaar heeft bijvoorbeeld ooit bij de instructie gezegd dat de patiënt tweemaal per dag twee pufjes moet nemen, met 12 uur ertussen. Mensen zijn ervan overtuigd dat ze dit goed doen, maar dit blijkt vaak toch niet het geval. Ook zijn ze geneigd om de behandelaar positief te informeren. De digitale voorzetkamer laat de behandelaar zien wat er écht gebeurt. De combinatie van de informatie over de kwaliteit van de inhalatie en de mate waarin de patiënt de inhalator op de juiste manier gebruikt, bepaalt of het medicijn de kans krijgt om zijn werk in de longen effectief te doen.”

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Het onderzoek van het UMC Groningen – onder de naam OUTER SPACE-studie – moet aantonen of de feedback uit de slimme voorzetkamer leidt tot betere inhalatie-instructie en dus ook tot betere inhalatie door de patiënt. Dierick vertelt: “In een kleine pilotstudie met 12 mensen met COPD zagen we al een daling van het aantal inhalatiefouten met 36% in de groep die de slimme voorzetkamer gebruikte.” Daarom is het nu tijd voor een gerandomiseerde haalbaarheidsstudie met 40 mensen met astma, afkomstig uit vier huisartspraktijken. “Alle patiënten zijn al geïncludeerd”, zegt Dierick. “De interventiegroep krijgt op basis van de meetuitkomsten een op maat gemaakte inhalatie-instructie. De controlegroep krijgt algemene educatie over inhaleren.” De interventiegroep krijgt vervolgens op basis van informatie uit de TAI-toolkit (Test of Adherence to Inhalers), die de onderzoeksgroep hiervoor heeft ontwikkeld, specifieke vervolginstructie. “Het waardevolle hiervan is dat niet de volledige inhalatie-instructie opnieuw hoeft te worden gegeven”, zegt Dierick, “maar dat kan worden gefocust op de incorrecte handelingen van de patiënt. Het is echt onderzoek dat de theorie vertaalt naar de spreekkamer dus. Dat past bij mij als huisarts. Ik zie hoeveel mensen niet goed zijn ingesteld op hun medicatie; er is echt veel winst te behalen. Uiteraard op het vlak van betere astmacontrole, maar ook om bijvoorbeeld arbeidsverzuim terug te dringen.” Deze haalbaarheidsstudie is gericht op volwassenen. Tegelijkertijd gaat er in Engeland een pediatrische studieplaatsvinden. “Ook bijzonder interessant, want daarbij zijn de ouders van kinderen met astma betrokken”, zegt Dierick. “We weten dat ouders vaak zeggen dat hun kinderen de inhalatie goed uitvoeren, hoewel dit in feite toch niet het geval is.”

"De OUTER SPACE-studie vertaalt de theorie naar de spreekkamer"

GOED VOOR DE BV NEDERLAND

chamber

Smart Chamber

Het Groningse onderzoek is opgezet vanuit het real world evidence-concept. “Dit betekent dat we zo min mogelijk exclusiecriteria hanteren”, legt Dierick uit. “De patiënt mag alleen de afgelopen drie maanden geen longaanval hebben gehad.” De vraag naar de kosteneffectiviteit van het gebruik van de slimme voorzetkamer is geen onderdeel van het onderzoek. “De vraag hoe kosteneffectief het is om de slimme voorzetkamer te gebruiken, is nog niet afdoende uitgezocht, maar het is natuurlijk wel een relevante vraag”, zegt Dierick. “Mijn inschatting is dat de voorzetkamer niet te duur mag worden, om toepassing op grote schaal mogelijk te maken. Een gevolg kan zijn dat het medicijngebruik omhooggaat omdat de therapietrouw verbetert. Dat zou kunnen betekenen dat het voor zorgverzekeraars niet heel interessant is om het systeem te vergoeden. Al is het dat wel voor de BV Nederland natuurlijk, als mensen daardoor een betere gezondheidstoestand behouden en minder complicaties op lange termijn hebben met minder arbeidsuitval tot gevolg. In ieder geval zou de inzet van de digitale voorzetkamer de kwaliteit van de astma- en COPD-zorg verbeteren, doordat de op maat gemaakte inhalatie- instructie leidt tot betere therapietrouw en dus ziektecontrole. Bovendien, financieel is het ook interessant als betere therapietrouw en ziektecontrole betekenen dat minder hoeft te worden geswitcht naar andere – steeds duurdere – medicijnen.”


Terug naar overzicht

PM-2022-11014

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt