Chiesi pro doorzoeken  
Artikel
Vakinformatie

Hoe beschermt moedermelk tegen luchtweginfecties?

Luchtweginfecties zijn een van de belangrijkste oorzaken van ziekte bij zuigelingen, met name tijdens de eerste vijf levensjaren. Het PRIMA moedermelk onderzoek moet uitwijzen welke componenten in moedermelk een rol spelen bij het voorkomen van (luchtweg)infecties en allergieën tijdens het eerste levensjaar.

borstvoeding stock small

De meeste luchtweginfecties bij kinderen worden veroorzaakt door virale infecties, waarbij respiratoir syncytieel virus (RSV), influenzavirus, para-influenzavirus en metapneumovirus (MPV) de meest voorkomende zijn. Elk jaar worden er in Europa 41,3 tot 112,0 per 1000 kinderen jonger dan één jaar opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie met RSV. In Nederland gaat het om jaarlijks ongeveer 28.000 zuigelingen die medische zorg nodig hebben vanwege RSV alleen al, waarvan ongeveer 2000 ziekenhuisopnames. Ziekenhuisopname voor luchtweginfecties leidt niet alleen tot aanzienlijke kosten, het gaat ook gepaard met herhaaldelijk piepen, astma en langdurige verminderde longfunctie.

Er zijn verschillende studies die een beschermd effect van borstvoeding op luchtweginfecties laten zien. Ook is er wetenschappelijk bewijs dat kinderen die geen borstvoeding krijgen vaker ziek zijn. Zij hebben frequenter ontstekingen in de luchtwegen en ontwikkelen vaker allergieën. Toch is tot op heden niet bekend welke componenten in de moedermelk verantwoordelijk zijn voor deze berscherming.

Het Protecting against Respiratory tract Infections through human Milk Analysis (PRIMA) cohort moet hier verandering in brengen. Het streven is dat in het observationele, prospectieve multicenter geboortecohort 1000 moeder-kindparen vanaf de bevalling een jaar lang worden gevolgd. Een week, één, drie en zes maanden na de geboorte worden verse moedermelkmonsters verzameld en verwerkt, en klinische gegevens verzameld met behulp van tweewekelijkse oudervragenlijsten. Deelnemers komen uit het UMCU en het Diakonessenhuis is Utrecht.

De primaire uitkomstmaat van de studie is het aantal door ouders gemelde luchtweginfecties. Secundaire uitkomsten zijn door de arts vastgestelde (luchtweg)infecties en allergieën die tijdens het eerste levensjaar optreden. Om de invloed van het eetpatroon van de moeder op borstvoeding en de bescherming tegen luchtweginfecties en allergieën zal in een aanvullend onderzoek bij 250 moeder-kindparen het eetpatroon van de moeder worden uitgevraagd. Deze moeders ontvangen vier extra vragenlijsten; twee voedingsdagboekjes en twee voedselvragenlijsten. Ook wordt er éénmalig speeksel en ontlasting van de zuigeling verzameld.

De onderzoekers hopen dat de studie nieuwe inzichten zal opleveren omtrent immunomodulerende componenten in moedermelk. Het kan bovendien nuttig zijn voor het verder optimaliseren van flesvoeding voor zuigelingen die geen borstvoeding kunnen krijgen.

PM-2022-10901

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt