Servicematerialen

Doseermeter Envarsus voor niertransplantatiepatiënten

Deze doseermeters helpen u bij het bepalen van de juiste Envarsus start en conversiedosering bij zowel negroïde als niet-negroïde niertransplantatiepatiënten.

ACQ-vragenlijst

Dit is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met astma, om te beoordelen hoe hun astma onder controle is. De score van de test helpt om het geschikte behandelingsniveau voor astma te bepalen.

Overzichtskaart nieuwe afkappunten voor obstructie

In de herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD is het gefixeerde afkappunt van 70% komen te vervallen. Wat betekent de z-score van -1,64 uit de herziene NHG-Standaarden voor u in de praktijk? Deze overzichtskaart is een hulpmiddel om inzicht te geven waar de afkappunten in de praktijk liggen.

CCQ-vragenlijst

De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. Het doel van de vragenlijst is het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van deze ziekten.

Overzichtskaart inhalatoren NHG-Standaard Astma bij volwasse...

Deze kaart geeft u een overzicht van de inhalatiemedicatie en toedieningsvormen opgenomen in de NHG-Standaard Astma. De inhalatoren zijn gevisualiseerd d.m.v. een foto.

Samenvattingskaart NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Deze samenvattingskaart geeft u een overzicht van de richtlijnen op het gebied van diagnostiek en beleid.

Overzichtsbrochure van de beschikbare inhalatoren

In Nederland zijn er talloze inhalatoren beschikbaar voor uw patiënten en kunnen wij ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heeft Chiesi Pharmaceuticals B.V. een overzichtsbrochure voor u samengesteld met een actueel overzicht van alle beschikbare inhalatoren in Nederland. De inhalatoren zijn gevisualiseerd d.m.v. een foto zodat u deze kan laten zien aan uw patiënten. Regelmatig zal deze brochure geactualiseerd worden.

Brochure nascholingen Chiesi College

Deze brochure geeft u een overzicht van de nascholingen welke Chiesi College u kan bieden bij de optimalisatie van uw patiëntenzorg. Speciaal voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

Trainingsinhalator NEXThaler®

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

Trainingsinhalator Atimos® dosisaerosol

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.