Chiesi pro doorzoeken  
Medicijn
Trimbow Logo RGB
Algemene informatie

Trimbow®

Wat is Trimbow?

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij volwassenen. Dit geneesmiddel bevat drie werkzame stoffen: beclometasondipropionaat (87 of 172 mcg), formoterolfumaraatdihydraat (5 mcg), glycopyrronium (9 mcg). Formoterol en glycopyrronium zijn lang- en snelwerkende luchtwegverwijders en beclometason is een ontstekingsremmer.

Trimbow, de extrafijne ICS/LABA/LAMA-combinatie bij COPD

 • Extrafijne formulering (MMAD kleiner dan 2µm), bereikt de grote én de kleine luchtwegen
  (SmPC Trimbow®; Leach et al., 2002; Scichilone et al., 2013);
 • Beclometason/formoterol/glycopyrronium (87/ 5/ 9 mcg) in één dosisaerosol;
 • Ter vermindering van matige/ernstige exacerbaties (SmPC Trimbow).

Samenstelling

Per afgegeven dosis

Elke dosis die uit het mondstuk komt, bevat:

 • Beclometasondipropionaat (87 mcg per dosis): inhalatiecorticosteroïde (ICS) met een glucocorticoïde anti-inflammatoire werking;
 • Formoterolfumaraatdihydraat (5 mcg per dosis): een selectieve agonist van bèta-2-adrenerge receptoren (LABA) die zich bevinden op de gladde spieren van de luchtwegen, waardoor een bronchodilaterend effect optreedt. De werking van formoterol treedt snel in (1-3 minuten) en houdt 12 uur aan;
 • Glycopyrronium (9 mcg per dosis): langwerkende muscarinereceptorantagonist (anticholinergicum) met hoge affiniteit die wordt gebruikt voor inhalatie als luchtwegverwijdende behandeling voor COPD. Glycopyrronium oefent een werking uit door de bronchoconstrictieve werking van acetylcholine op de gladde spiercellen van de luchtwegen te blokkeren, waardoor de luchtwegen verwijden.

De EMA hanteert voor de sterkte-aanduiding de afgegeven dosis en niet langer de nominale dosis. Daarom is de sterkte aanduiding van Trimbow niet 100/6/10 mcg maar 87/5/9 mcg.

Hulpstoffen

Extrafijn Trimbow bevat de volgende hulpstoffen:

 • Watervrije ethanol
 • Zoutzuur
 • Norfluraan (drijfgas)

Indicatie

Onderhoudsbehandeling bij patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende bèta-2-agonist of een combinatie van een langwerkende bèta-2-agonist en een langwerkende muscarineantagonist (voor effecten op het onder controle krijgen van de symptomen en het voorkomen van exacerbaties, zie rubriek 5.1 van de SmPC).

Dosering

De dosering bedraagt 2 maal daags 2 inhalaties. Trimbow is een oplossing, schudden is niet nodig (SmPC Trimbow). 

 

Referenties

Leach, C. L., Davidson, P. J., Hasselquist, B. E., & Boudreau, R. J. (2002). Lung deposition of hydrofluoroalkane-134a beclomethasone is greater than that of chlorofluorocarbon fluticasone and chlorofluorocarbon beclomethasone: a cross-over study in healthy volunteers. Chest,122 (2), 510-516.

Scichilone, N., Spatafora, M., Battaglia, S., Arrigo, R., Benfante, A., & Bellia, V. (2013). Lung penetration and patient adherence considerations in the management of asthma: role of extra-fine formulations.Journal of asthma and allergy,6, 11.

Singh, D., Papi, A., Corradi, M., Pavlišová, I., Montagna, I., Francisco, C., ... & Vestbo, J. (2016). Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. The Lancet, 388 (10048), 963-973.

SmPC Trimbow.

 PM-2019-7350

PM-2019-7350

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt