Chiesi pro doorzoeken  
4 MIN Nieuws
News article

Longjournaal juni 2024

Laatste wijziging: donderdag 4 juli 2024

In dit Longjournaal aandacht voor: chronische beademing, strengere Europese normen voor luchtkwaliteit, de aantrekkelijkheid van e-sigaretten, het op afstand monitoren van COPD-patiënten van de huisarts, en de ziektelastmeter.

Bekijk het Longjournaal

Uitgelicht

LJ juni 1

Chronische beademing 

Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist in het UMC Groningen, ontdekte een aantal jaar geleden dat patiënten die chronische beademing nodig hebben niet in het ziekenhuis te hoeven worden opgenomen voor het instellen op deze chronische beademing. Dit kan ook effectief en veilig thuis, terwijl de patiënt op afstand wordt gemonitord. In een interview vertelt ze dat ze op het idee kwam nadat ze op een congres hoorde over thuis dialyseren.

Referentie:

https://nieuws.umcg.nl/w/hoe-het-idee-ontstond-dat-thuisbeademingspatienten-een-opname-bespaart

LJ juni 2

Strengere Europese normen voor luchtkwaliteit

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe, strengere richtlijn voor luchtkwaliteit. De nieuwe normen, die in 2030 van kracht worden, zijn echter nog steeds twee keer zo hoog als wat de Wereldgezondheidsorganisatie als gezond beschouwt. Vanaf 2030 zal de richtlijn elke vijf jaar worden herzien. Dit biedt mogelijkheden voor het verder aanscherpen van de normen. De Europese Raad moet nog wel goedkeuring geven.

Referentie:

https://www.longfonds.nl/nieuws/europees-parlement-akkoord-met-nieuwe-richtlijn-luchtkwaliteit

Ander nieuws

LJ juni 3

De aantrekkelijkheid van e-sigaretten 

De markt voor e-sigaretten volgt trends en ontwikkelingen om deze producten aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door een stijlvol ontwerp of technische functies zoals bluetooth. Het RIVM adviseert beleidsmakers om een standaardontwerp voor e-sigaretten te overwegen. Dit zou de aantrekkelijkheid van e-sigaretten verminderen en daarmee ook het gebruik. Ook raadt het RIVM een minimumprijs aan.

Referentie:

https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-adviseert-standaardontwerp-voor-e-sigaretten-om-aantrekkelijkheid-te-verminderen

LJ juni 4

Op afstand monitoren van COPD-patiënten van de huisarts

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaat onderzoeken of het mogelijk is om ook COPD-patiënten van huisartsen op afstand te monitoren. Hiervoor begon het ziekenhuis begin dit jaar, samen met het UMC Utrecht en het Julius Centrum, een onderzoek. Aan de studie zullen 100 patiënten van 10 tot 15 huisartsenpraktijken deelnemen. De verwachting is dat het zal leiden tot minder SEH-opnames, minder polikliniekbezoeken en minder ziekenhuisopnames.

Referentie

https://nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/st-antonius-ziekenhuis-onderzoekt-thuismonitoring-bij-copd-voor-huisartsen

LJ juni 5

De ziektelastmeter

Het gebruik van de ziektelastmeter in de eerste lijn blijkt een positief effect te hebben op de waargenomen kwaliteit van zorg en de activatie van patiënten met een chronische ziekte. De onderzoekers concluderen daarom dat de tool geschikt is voor toepassing in de klinische praktijk. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen kunnen de tool inzetten om meer persoonsgerichte zorg te bieden aan patiënten met bijvoorbeeld astma, COPD en diabetes type 2.

Referentie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38738695/

PM-2024-12528

Cookie instellingen

Om deze website optimaal te laten functioneren slaan wij informatie op in de vorm van cookies. Deze informatie kan over jou, jouw voorkeuren of jouw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken.

Lees meer over ons cookiebeleid


Confirm access

To gain access to this information we need to confirm that you are a registered practitioner, please provide your registration number.

Uw registratienummer bestaat uit 9, 10 of 11 cijfers

Op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame mag Chiesi bepaalde informatie alleen delen met beroepsbeoefenaren. Wij controleren dit a.h.v. uw BIG-registratie.


Pagina beoordelen

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Om die reden vragen wij u om een beoordeling achter te laten.

Bedankt