Servicematerialen

Trainingsinhalator Foster® dosisaerosol

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

Trainingsinhalator Atimos® dosisaerosol

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

Trainingsinhalator NEXThaler®

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

Overzichtskaart inhalatoren NHG-Standaard Astma bij volwasse...

Deze kaart geeft u een overzicht van de inhalatiemedicatie en toedieningsvormen opgenomen in de NHG-Standaard Astma. De inhalatoren zijn gevisualiseerd d.m.v. een foto.

CCQ-vragenlijst

De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. Het doel van de vragenlijst is het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van deze ziekten.

TIP-schema en beslisboom keuze inhalator

Het beantwoorden van de vragen van het ABCDE-schema kan een praktische leidraad bieden voor de behandeling van astma. De beslisboom kan u helpen bij het maken van een keuze van de inhalator voor uw patiënten. Door middel van dit schema en een beslisboom voor de keuze van inhalator pakt u de begeleiding van astmapatiënten gestructureerd aan.

Overzichtsbrochure van de beschikbare inhalatoren

In dit overzicht vindt u een actueel overzicht van alle inhalatoren bij elkaar.

ACQ-vragenlijst

Dit is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met astma, om te beoordelen hoe hun astma onder controle is. De score van de test helpt om het geschikte behandelingsniveau voor astma te bepalen.