Servicematerialen

Ondersteuning FTO astma & COPD

Het FTO is een waardevol overleg tussen huisartsen en apothekers om te komen tot rationele, farmacotherapeutische keuzes. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding van het FTO astma & COPD vindt u in deze ondersteuning de benodigde informatie.

Trainingsinhalator Trimbow®

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

Longzorgbox

Bij de behandeling van COPD en astma komt veel kijken. Deze longzorgbox bevat materialen die u tijdens een consult ondersteunen, waaronder praktische controlevragenlijsten (ACQ en CCQ), de COPD-ziektelastmetervragenlijst, voorlichtingsmaterialen voor patiënten, en directe toegang tot actuele inhalatie-instructiefilmpjes.

Trainingsinhalator Foster® dosisaerosol

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.

ABCDE-schema/Beslisboom keuze inhalator

Het beantwoorden van de vragen van het ABCDE-schema kan een praktische leidraad bieden voor de behandeling van astma. De beslisboom kan u helpen bij het maken van een keuze van de inhalator voor uw patiënten. Door middel van dit schema en een beslisboom voor de keuze van inhalator pakt u de begeleiding van astmapatiënten gestructureerd aan.

Ondersteuning FTO COPD

Het FTO is een waardevol overleg tussen huisartsen en apothekers om te komen tot rationele, farmacotherapeutische keuzes. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding van het FTO COPD vindt u op deze USB stick de benodigde informatie.