Servicematerialen

COPD-scheurblok

Het COPD-scheurblok is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek met de patiënt. Dit scheurblok bevat o.a. informatie over de aandoening en oorzaken van COPD, stoppen met roken en leefstijladviezen.

GOLD 2021 pocket guide

De GOLD-richtlijn is onlangs herzien. De herziene richtlijn bevat nieuwe wetenschappelijke informatie en aanbevelingen over COPD die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke literatuur.

FTM-schaal

De FTM-schaal heeft als doel om transplantatiespecialisten op een gemakkelijke en effectieve manier te helpen bij het meten van tremor in de klinische praktijk.

Infographic NHG-standaard Astma bij volwassenen 2020

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NHG-standaard Astma bij volwassenen 2020.

Vragenlijst - Ziektelastmeter COPD

Hier vindt u de ziektelastmetervragenlijst bij COPD, zowel op scheurblok als digitaal. Deze vragenlijst is te combineren met de ziektelastmeter COPD in uw HIS.

Overzichtsbrochure van de beschikbare inhalatoren A6 (zak)fo...

In dit overzicht op handzaam zakformaat vindt u een actueel overzicht van alle inhalatoren bij elkaar.

Doseermeter Envarsus voor niertransplantatiepatiënten

Deze doseermeters helpen u bij het bepalen van de juiste Envarsus start en conversiedosering bij zowel negroïde als niet-negroïde niertransplantatiepatiënten.

Longzorgbox

Bij de behandeling van COPD en astma komt veel kijken. Deze longzorgbox bevat materialen die u tijdens een consult ondersteunen, waaronder praktische controlevragenlijsten (ACQ en CCQ), de COPD-ziektelastmetervragenlijst, voorlichtingsmaterialen voor patiënten, en directe toegang tot actuele inhalatie-instructiefilmpjes.

Overzichtskaart nieuwe afkappunten voor obstructie

In de herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD is het gefixeerde afkappunt van 70% komen te vervallen. Wat betekent de z-score van -1,64 uit de herziene NHG-Standaarden voor u in de praktijk? Deze overzichtskaart is een hulpmiddel om inzicht te geven waar de afkappunten in de praktijk liggen.

Trainingsinhalator Trimbow®

U kunt hier een trainingsinhalator aanvragen om met uw patiënt de inhalatietechniek te oefenen.