GOLD 2021 pocket guide

De GOLD-richtlijn is onlangs herzien. De herziene richtlijn bevat nieuwe wetenschappelijke informatie en aanbevelingen over COPD die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke literatuur.

Type
GOLD 2021 pocket guide
Kosten
€ 0,-
Bestellen

Meer informatie

De GOLD 2021 pocket guide is ontwikkeld op basis van het GOLD 2021 Report, dat tot doel heeft een overzicht te geven van het huidige bewijs betreffende diagnose en behandeling van COPD-patiënten. De belangrijkste verandering in de herziening van 2021 is de toevoeging van hoofdstuk 7 waar relevante informatie over COVID-19- en COPD-zorg is samengevat, inclusief aanbevelingen voor follow-up van deze patiënten op afstand vanwege de restricties tijdens de pandemie.

PM-2020-9578