Producten

Trimbow

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD.

Foster

Foster is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astma en COPD bij volwassenen. Foster bevat twee werkzame stoffen: beclometason (100 of 200 mcg) en formoterol (6 mcg). Beclometason is een ontstekingsremmer en formoterol is een lang- en snelwerkende luchtwegverwijder. Foster is beschikbaar als dosisaërosol (inhalatievloeistof onder druk) en als poederinhalator (Nexthaler). Het wordt via de mond geïnhaleerd. Foster 200/6 is uitsluitend geïndiceerd voor de behandeling van astma bij volwassenen.

bijsluiter
smPC

Atimos

Atimos is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astmapatiënten van 12 jaar en ouder en COPD-patiënten van 18 jaar en ouder.

Bramitob

Bramitob is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij cystic fibrosis.

Hyaneb

Hyaneb is een product dat wordt toegepast bij vastzittend slijm.

Quinsair

Quinsair is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij volwassen patiënten met cystic fibrosis.

Curosurf

Curosurf is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij prematuur geboren kinderen met (risico op) respiratory distress syndrome (RDS).

Peyona

Peyona is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van primaire apneu bij prematuur geboren kinderen.

Envarsus

Envarsus is een geneesmiddel dat wordt toegepast om transplantaatafstoting te voorkomen bij volwassen nier- of levertransplantatiepatiënten.