Producten

Trimbow

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD.

COPD

Foster

Foster is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astma en COPD bij volwassenen.

Astma
COPD

Atimos

Atimos is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astmapatiënten van 12 jaar en ouder en COPD-patiënten van 18 jaar en ouder.

COPD
Astma

Bramitob

Bramitob is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij cystic fibrosis.

Cystic Fibrosis

Hyaneb

Hyaneb is een product dat wordt toegepast bij vastzittend slijm.

Cystic Fibrosis

Quinsair

Quinsair is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij volwassen patiënten met cystic fibrosis.

Cystic Fibrosis

Curosurf

Curosurf is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij prematuur geboren kinderen met (risico op) respiratory distress syndrome (RDS).

Neonatologie

Peyona

Peyona is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van primaire apneu bij prematuur geboren kinderen.

Neonatologie

Envarsus

Envarsus is een geneesmiddel dat wordt toegepast om transplantaatafstoting te voorkomen bij volwassen nier- of levertransplantatiepatiënten.

Transplantatie

Holoclar

Holoclar is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van limbale stamceldeficiëntie.

Zeldzame ziekten