Chiesi voor professionals

Het Chiesi-platform voor professionals biedt een actueel aanbod van nascholingen, verslaglegging van congressen, informatie over onderzoek van collega's en meer.

Waarom het Chiesi-platform voor professionals?

Chiesi wil bijdragen aan het toegankelijk maken van actuele vakinformatie.

De wetenschap verandert snel. Elke dag verschijnen bijna 3000 wetenschappelijke artikelen voor artsen, over verschillende specialismen. En elk jaar groeit dit aantal nog eens met 6% (De Vooruitgang, 2018).

Om kennis op peil te houden is er behoefte aan kort en bondige informatie. Daar wil Chiesi aan bijdragen.

Wij beperken ons tot de therapeutische gebieden waarin we actief zijn. We proberen u binnen elk therapeutisch gebied te voorzien van een breed en gevarieerd aanbod.

PM-2020-8945