Longjournaal Maart 2021

In dit Longjournaal aandacht voor:

  • Het PGO Netwerk Noord
  • Therapietrouw bij ernstig astma
  • Meer werkverzuim onder astma- en COPD-patiënten
  • Het proefschrift van Linsey de Groot over exacerbaties bij astma
  • Onderzoek naar de rol van de apotheek bij het verbeteren van het gebruik van inhalatiemedicatie
  • Review GOLD2020-rapport

Astma

Ook interessant voor u