Longjournaal Juli 2020

In dit Longjournaal aandacht voor: 

  • Het online programma ‘COVID-19: De (lucht)weg terug!, 
  • De handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten’,
  • Een instructievideo voor ex-COVID-19-patiënten die niet onder controle van een arts staan, 
  • Internationaal onderzoek naar de optimale eerstelijnsbehandeling van patiënten met astma, 
  • Drie door het Longfonds uitgereikte onderzoeksprijzen.

Bronnen

Online programma ‘COVID-19: De (lucht)weg terug!

https://covid-19.pohkennisbank.nl/webinar-modules/

Handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten’

https://www.cahag.nl/nieuws/handreiking-voor-herstelzorg-covid-19

Instructievideo voor ex-COVID-19-patiënten

https://www.youtube.com/watch?v=c2-9YAkQf48&feature=youtu.be

De optimale eerstelijnsbehandeling van patiënten met astma

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300034/

Drie onderzoeksprijzen van het Longfonds

https://www.longfonds.nl/nieuws/drie-longonderzoekers-in-de-prijzen

PM 2020-9166

Astma

Ook interessant voor u