Longjournaal Februari 2021

In dit Longjournaal aandacht voor:

  • De CAHAG Best Abstract Prijs
  • De Trimbos-notitie Rookvrije auto’s
  • Resultaten van de e-Vita COPD-studie
  • Het nieuwe Hart Long Centrum van Zorggroep Twente
  • Nederlands onderzoek naar het beloop van COVID-19 bij patiënten met ernstig astma die biologicals gebruiken

Astma

Ook interessant voor u