Longgeluiden Podcast

Welkom bij Longgeluiden, een podcastserie voor Nederlandse longartsen. Volg hier de laatste stand van wetenschap en praktijk op het gebied van astma en COPD. Dit doen we door deskundigen te vragen om hun ervaring, kennis en visie met u te delen.

Klik hier voor podcast #1 - Nieuwste inzichten bij de behandeling van ernstig astma

In deze podcast wordt ingegaan op de onlangs verschenen update van de GINA-richtlijnen en de nieuwste richtlijn voor ernstig astma van de NVALT. Dr. Els Weersink, longarts in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Franciscus Gasthuis en Vlietland praten u bij.

Moderator: Egge van der Poel
Egge van der Poel, Clinical Data Scientist, is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

Egge brengt een breed scala aan onderwerpen naar het podium en is daarmee een veelgevraagd spreker. Thema’s variëren van Big Data en Data Science tot (Zorg)innovatie. Zijn ambitie is om data in de zorg als lust te zien en niet als last. Hierdoor kan innovatie in de zorg worden omarmd en kennis met elkaar worden gedeeld. Data zijn daar een manier voor, maar het gesprek met elkaar blijven voeren is nog steeds het belangrijkst. Hij draagt hier onder andere aan bij door de Longgeluiden Podcast voor Chiesi te modereren.

PM-2020-9394