Obstructieve longziekten: Waar klein toch een grote invloed heeft

Welke rol spelen de kleine luchtwegen bij astma en COPD? In deze online nascholing nemen experts zoals Thys van der Molen, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG, u mee in de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

Om de e-learning te starten hebben wij uw gegevens nodig

*Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van deze E-learning en daarna binnen één maand verwijderd uit ons systeem. Chiesi gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring kunt u vinden op www.chiesipro.nl/privacyverklaring

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol die de kleine luchtwegen spelen bij obstructieve longziekten. In deze online nascholing nemen 3 experts u mee in deze recente ontwikkelingen:

  • Bij de meeste astmapatiënten komt ziekte van de kleine luchtwegen voor.*
  • Bij COPD-patiënten met veel klachten speelt ziekte van de kleine luchtwegen een grote rol.**
  • In hoeverre kunnen we ziekte van de kleine luchtwegen diagnosticeren en behandelen?

Sprekers:

Voor wie? Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en longverpleegkundigen

Duur: 1 uur

Geaccrediteerd voor 1 punt door: ABC1, V&VN/V&VS, NAPA, NvvPO, KNMP, Openbaar apothekers (OA),  Ziekenhuisapothekers (ZA)

Leerdoelen:

Aan het eind van deze nascholing heeft u inzicht in:

✓  De anatomie van de luchtwegen en pathofysiologie van astma en COPD

✓  De rol van de kleine luchtwegen bij astma en COPD

✓  De overlap van de heterogene ziektebeelden astma en COPD en de prevalentie daarvan

✓  Hoe fenotyperen u kunt helpen de patiënt te beschrijven

✓  De belangrijke klinische kenmerken van astma en COPD in relatie tot de keuze van inhalatietherapie aan de hand van casuïstiek

* Postma DS et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019;7:402-16

** Crisafulli E et al. Prevalence of small airway dysfunction among COPD patients with different GOLD stages and its role in the impact of disease. Respir 2016

PM-2020-9060